Türkiye′de Ermeni Kadınları ve Çocukları Meselesi (1915-1923)
Bu çalışma, kimsesiz Ermeni kadın ve çocuklarını koruma hususunda Türk yönetimleri ve Batılı misyoner teşkilatların 1915-1923 döneminde yürüttüğü çalışmaları yerli ve yabancı kaynaklar ışığında gözler önüne sermektedir. Milyonlarca sivil halkın zarar gördüğü, dağıldığı ve öldüğü bir dönemde Ermeni kadın ve çocukları için yabancı misyonların aslında bir şans olduğu eser içerisinde yer aldığı gibi, Türk idarelerinin bu husustaki uygulamaları da ilk defa net bir şekilde ortaya konulmaktadır. Çalışma bu yönleri ile hakkında söz söylenen ama pek bilinmeyen bir konuyu araştırmacı ve okuyucular ile buluşturmaktadır.
Yazar :Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR
Basım Yeri :Ankara
Basım Tarihi :2005

Türk-Alman Arşiv Belgeleriyle Ermeni Sorunu ve Almanya
Bu eserde, Türk ve Alman kaynaklarına yer verildi ve konuya tek taraflı değil, çok yönlü bir şekilde bakıldı. Bu konuda objektif bir değerlendirme yapabilmek için mümkün olduğu kadar ana kaynaklara inildi. Türk ve Alman arşiv belgelerinin yanı sıra yerli ve yabancı diğer yayınlardan da yararlanma yoluna gidildi. Başta arşiv belgeleri olmak üzere diğer ikincil kaynaklar da birbirleriyle karşılaştırılarak, tarihten güncelliğe Almanya’nın Ermeni sorununa bakış açısı değerlendirilmeye çalışıldı.
Yazar : Prof. Dr. Selami KILIÇ
Basım Yeri :Ankara
Basım Tarihi :2015