Haberler

İSRAİL PARİS 2024 OLİMPİYATLARINDAN MEN EDİLSİN

Soykırım suçu, 1948 tarihinde kabul edilen ve 1951 yılında yürürlüğe giren “Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme” ile ortaya konulmuştur. Bu sözleşmenin 2. maddesinde soykırım suçunu oluşturan eylemler sıralanmaktadır. Buna göre bir grubu ulusal, etnik, ırksal veya dinsel olarak, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen;

  • Gruba mensup olanların öldürülmesi.
  • Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi.
  • Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak, yaşam şartlarının kasten değiştirilmesi.
  • Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirlerin alınması.
  • Gruba mensup çocukların zorla bir başka gruba nakledilmesi

fiillerden herhangi biri soykırım suçunu oluşturmaktadır.

Aynı sözleşmenin 3. Maddesinde de cezalandırılacak eylemler şu şekilde sıralanmaktadır;

1- Soykırımda bulunmak.

2- Soykırımda bulunulması için işbirliği yapmak.

3- Soykırımda bulunulmasını doğrudan ve aleni surette kışkırtmak.

4- Soykırımda bulunmaya teşebbüs etmek.

5- Soykırıma iştirak etmek.

İsrail devleti, yıllardır Filistin halkına karşı söz konusu suçların tamamını işlemiş ve hız kesmeden işlemeye devam etmektedir. Tüm bu vahşet dolu eylemlerin üzerine öldürdükleri masum insanların organlarını çalıp İsrail’i hastalara verdiler. Bu açıdan ortada yargılanması ve cezalandırılması gereken soykırım ve çok sayıda savaş suçu bulunmaktadır.

7 Ekim tarihinden önceki suçlar bir kenara bırakılsa dahi İsrail’in son 88 günde Gazze halkına özellikle çocuk ve kadınlarına yönelik öldürme, maddi ve manevi işkence yapma, yaralama, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları ve mülteci kamplarını bombalama, temel yaşamsal ihtiyaçlardan mahrum bırakma gibi sistematik saldırıları, bu suçların tamamını işlediğini göstermektedir.

İsrail’in Filistin topraklarındaki eylemleri, uluslararası hukuk açısından tartışmasız bir şekilde soykırım ve etnik temizliktir.

İsrail’in Filistin’de işlediği savaş suçları;

gibi kuruluşlar ve insan hakları uzmanları tarafından net bir şekilde kayıt altına alınarak kabul edilmiştir.

İşte İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği soykırım suçundan dolayı, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan olimpiyat oyunlarından men edilmesi için Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) olarak bir kampanya başlatmış bulunmaktayız. Bu kampanya kapsamında İsrail’in işlediği savaş suçlarını içeren ve neden bir anlamda barışında sembolü olan olimpiyat organizasyonunda olmaması gerektiğini anlatan metni Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanlığı’na göndermeye başladık. Tüm vatandaşlarımızdan Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin sosyal medya hesaplarına (olympics), İsrail’in olimpiyatlardan men edilmesi konusundaki taleplerini iletmesini rica ediyoruz. Bu kampanya istediğimiz şekilde sonuçlanmasa dahi kampanyanın uluslararası kamuoyunun dikkatini çekeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Biz dernek olarak milletimizin, devletimizin ve dünyadaki tüm mazlumların yanında ve zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz.

Comment here