Haberler

İSRAİL DEVLETİNİ KURAN SİYONİST TERÖR ÖRGÜTLERİ

Filistin topraklarında, Filistinlilerle Yahudilerin mücadeleleri 19. yüzyılın sonlarına doğru başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Bugün Filistin’i kan gölüne çeviren İsrail’in kuruluş süreci de katliamlarla doludur. Bu süreçte birçok terör örgütü rol almıştır.

Siyonist hareket, bağımsız bir Yahudi devletine sahip olmak idealiyle örgütlenmiş, Haganah ve Irgun silahlı terör örgütlerini kurmuştur. Bu örgütler, kuruldukları andan itibaren yoğun terör faaliyetlerine başlamış, Filistin topraklarında toplumsal güvenliği tehdit eden bir korku ortamı hazırlamıştır. Bu durum pek çok Filistinlinin ölümüne ve sürülmesine sebep olmuş, boşalan bölgelere Yahudiler yerleşmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nın bitmesi ile başlayan Filistin’deki İngiliz mandası döneminde Filistin’e yoğun bir şekilde Yahudi göçü olmuştur. Aynı zamanda Yahudilerin Filistin’de toprak satın almasına ve siyonist harekete bağlı şirketlerin Filistin’de çalışmasına izin veren yasaların çıkması nedeniyle Filistin’de Yahudi yerleşim yerlerinin sayılarında artış yaşanmıştır. Bu yerleşim yerlerinin korunması, İngiliz askerlerine ve İngilizler tarafından kurulup Yahudilerden oluşan muhafızlar birliğine (Haşomer) bırakılmıştı. Filistinliler, İngiliz Hükümeti’nin Filistin’deki planını anlayınca, bu yabancı varlıklara karşı küçük çapta saldırılar düzenledi. Zamanla, Müslümanların yok edilmesi ve Yahudi yerleşiminin hızlanması için terör örgütlerinin kurulması fikri hızla hayata geçirildi.

Haganah Terör Örgütü

15 Haziran 1921 tarihinde kurulan örgüt, siyonist terör örgütlerinin içindeki en büyüğüdür. İngilizlerden büyük destek alan Haganah sonrasında da İsrail ordusunu oluşturmuştur. Bu nedenle İsrail Devleti’nin kurulmasında en etkili terör örgütü Haganah olmuştur diyebiliriz.

Haganah terör örgütünün başlıca finans kaynağını, solcu Yahudi partiler, Yahudi işçi sendikası ve İngilizler oluşturuyordu.

İlk yasadışı faaliyetleri, Filistin’e Avrupa ve Arap ülkelerinden Yahudi göçmen sokma çalışmaları olmuştur. Siyonistler, vadedilmiş topraklarda Yahudi devleti kurabilmek için dünyaya dağılan Yahudilerin Filistin’e dönmeleri gerektiğini savunmuştur. Bu nedenle 1880 lerle beraber Filistin topraklarına Yahudi göçü başladı. 1882-1903 yılları arası 35.000 Yahudi göçmen Filistin’e girdi. 1904-1914 yılları arası 40.000 göçmen, 1919-1923 yılları arası 37.000 göçmen, 1924-1929 yılları arası 48.000 göçmen Filistin’e girdi.1929-1939 yılları arasında Yahudi nüfusu 175.000’den 475.000’e çıkmıştır. 1939 – 1948 yıllar arasında 153.000 yahudi daha Filistin topraklarına gelmiştir.

Terör örgütü, Filistinlilerin ve Yahudilerin yaşadığı şehirlere saldırıyor, oradaki Filistinlileri öldürüp zor kullanarak evlerinden çıkartıyor, Müslüman köyleri yıkıp Filistinlilerin varlığını bitiriyor, büyük katliamlar yaparak oradaki insanların evlerini bırakıp kaçmalarını sağlıyordu. 14 Mayıs 1948’de İsrail Devleti ilan edildikten sonra 26 Mayıs 1948’de Haganah terör örgütü isim değiştirmiş ve İsrail Savunma Ordusu olmuştur.

Irgun Terör Örgütü

1930 yılında Haganah’tan ayrılan teröristlerin kurduğu bu örgüt, siyonist terör örgütleri içindeki en kanlı örgüttür. Hem Filistinlilere hem de müttefiki olan İngilizlere karşı çok kanlı ve vahşi terör eylemleri gerçekleştirmiş hatta bazen bu terör örgütünün eylemleri Yahudilere kadar uzanmıştır.

Irgun Terör Örgütü aşırı sağcı bir örgüttü. Irgun’un kuruluş ilkelerini beş maddede şu şekilde sıralayabiliriz;

  1. Yahudi devleti ancak silah gücü ile kurulur.
  2. Tüm Yahudilerin Filistin’de hakları vardır.
  3. 3. Yahudi Devleti, Filistin ve Ürdün’ü kapsayacak şekilde kurulmalıdır.
  4. Filistinlileri caydıracak intikam eylemleri yapılmalıdır.
  5. Silahlı mücadeleyi kabul eden tüm Yahudiler, Irgun taraftarı sayılır.

Örgütün finans kaynakları oldukça çeşitlidir. En büyük katkıyı örgütü destekleyen sağcı partiler sunmaktadır. Bunun dışında Filistin’deki ve dışarıdaki Yahudilerin bağışları, örgütü destekleyen Polonya ve Fransa gibi ülkelerin Yahudi iş adamlarından zorla aldığı paralar, iş adamlarının kaçırılması sonucu elde edilen fidyeler ve özellikle banka soygunlardan elde edilen paralar örgütün finansmanını oluşturur.

1947-1948 yılları arasında Hagana ve Irgun terör örgütleri tarafından toplam 531 Filistin köyü imha edildi, köylerdeki insanların ise çoğu öldü. Hayatta kalan az sayıdaki Müslüman Filistinli ise kaçmak zorunda kaldı. Aynı süreçte Filistinlilere karşı 34 büyük katliam yapıldı. Bu terör örgütleri vasıtasıyla Siyonistlerin bölgede gasp ettiği arazi, Filistin toprakları 4’te 3’ünü geçmişti.

14 Mayıs 1948 tarihinde İsrail kuruluşunu ilan ettiğinde bu terör örgütü de İsrail ordusuna katıldı.

Terörün dış destek olmadan varlığını devam ettiremeyeceği tartışılmaz bir gerçektir. Haganah ve Irgun terör örgütleri de İngiltere, ABD ve Fransa başta olmak üzere pek çok ülkeden destek almıştır.

İsrail Devleti’nin kuruluşunu batı destekli terör örgütleri sağlamıştır. Bu örgütler kuruluştan sonra da İsrail ordusunu oluşturmuştur. Bütün bu yaşananlar İsrail’in bir terör devleti olduğu iddiasını oldukça güçlendirmektedir.

 

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Savaş Eğilmez

Comment here